Home

Hranice městských částí Praha

Dále zahrnuje území městských částí Praha 14, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha-Běchovice, Praha-Dolní Počernice, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Satalice a Praha-Vinoř Podle vládního nařízení z roku 1949 byla Praha nově rozdělena na 16 správních městských obvodů: Praha 1 - Josefov, Malá Strana, Staré Město, Holešovice-Bubny s Občanskou plovárnou, Hradčany Praha 2 - Vyšehrad, část Nového Města, část Nuslí, část Královských Vinohrad Praha 3 - Karlín mimo Rustonku, část Nového Města Praha 4 - Jinonice, Košíře, Motol, část Smíchova Praha 5 - Břevnov, část Dolní Liboce, část Střešovic Praha 6 - Dejvice, Sedlec. I po vzniku městských částí byly hranice některých městských částí měněny a ne vždy se těmto změnám přizpůsobilo členění katastrální. K okamžiku zřízení samosprávných částí ke dni komunálních voleb v roce 1990 měla Praha 56 městských částí, v roce 1992 byla z městské části Praha 7 vyčleněna městská část Praha-Troja , čímž počet dosáhl 57 Praha 7 - Holešovice, Bubeneč; Praha 8 - Karlín, Kobylisy, Bohnice; Praha 9 - Vysočany, Prosek, Hrdlořezy; Praha 10 - Vršovice, Strašnice, Malešice; Praha 11 - Chodov, Háje; Praha 12 - Modřany, Libuš, Kamýk; Praha 13 - Stodůlky, Jinonice, Třebonice, Řeporyje; Praha 14 - Hloubětín, Černý most, Kyje, Hostavic

Administrativní dělení Prahy - Wikipedi

Základní charakteristiky. Název: Městský obvod hlavního města Prahy (MOP); Abstrakt: vrstva obsahuje hranice městských obvodů v hlavním městě Praze (dle zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu; dříve název Územní obvod hl. m. Prahy); vrstva se poskytuje také v modifikaci s přídomkem v názvu *multi s připojenými vlastnostmi území (popisnými a. PPR na území městských částí: celá Praha 1, část Praha 2 menší části: Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 6 PPR - rozsah katastrálních území: Staré Město, Josefov, Malá Strana, Hradčany s Pražským hradem, Nové Město s Vyšehradem částečně: Vinohrady, Holešovice, Podolí, Smícho

Členění Prahy - Praha

Městská část (Praha) - Wikipedi

 1. Benice jsou katastrálním územím na jihovýchodním okraji Prahy, tvořícím území městské části Praha-Benice. Je zde evidováno 11 ulic a 192 adres. Žije zde 474 obyvatel
 2. HLAVA III ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ A JEHO ZMĚNY § 11 (1) Území hlavního města Prahy tvoří katastrální území uvedená v příloze č. 1 tohoto zákona. (2) Území městských částí vymezí za podmínek stanovených v odstavcích 3 až 9 Statut. (3) Změny hranic mezi městskými částmi se uskutečňují na základě dohody zúčastněných.
 3. Do tohoto období spadá i první změna hranic městských částí, a to mezi Prahou 5 a Prahou 13, Prahou 6 a Prahou-Řepy (dnes Praha 17), Prahou 9 a Prahou-Kyji (dnes Praha 14), Prahou 10 a Prahou - Horními Měcholupy (dnes Praha 15)
 4. § 5 Spolupráce hlavního města Prahy a městských částí se státními orgány - str. 14 § 5a Vydávání potvrzení a zpráv - str. 17 § 6-10a Hlava II Občané hlavního města Prahy a městských částí - str. 19 § 6 Občan hlavního města Prahy a městské části - str. 19 § 7 Práva občana hlavního města Prahy - str. 2
 5. Číselné značení částí Prahy z roku 1923 používalo římské číslice. V centru byly tehdy formální obvody tvořeny katastrálními územími, např. Praha II (Nové Město), Praha VI (Vyšehrad), Praha XII (Královské Vinohrady), Praha XIV (Nusle)

Hledali jsme možnost, jak odtrhnout Karlín, aniž by bylo třeba dělat legislativní změny, jako reálná možnost se zdálo být překreslit hranice městských částí Prahy 7 a 8 a připojit tak Karlín k sedmičce, popsala proces Marie Foltýnová z iniciativy Karlín sobě. Důvodem byla zejména nespokojenost s vedením radnice Praha 17 Lochkov Březiněves Lysolaje Štěrboholy Petrovice Velká Chuchle Dolní Počernice Dolní Měcholupy Přední Kopanina VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY VE VZTAHU KE ZMĚNÁM Z 2795, Z 2820, Z 2821 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Legenda: Hranice městských částí Hranice funkčních ploch Změna týkající se VP Etapa: II. A. Poloha: Hranice městských částí Praha 2 - Vinohrady a Praha 3 - Vinohrady. V jihozápadním rohu náměstí Jiřího z Poděbrad pod křižovatkou Vinohradské třídy a ulic Slavíkova a U Vodárny. Další informace: Barevné hliníkové obklady stanice Jiřího z Poděbrad jsou vyvedeny v tmavě modré a zlatozelené (1) Zřídit nebo zrušit městskou část nebo změnit hranice městských částí na území hlavního města Prahy lze na základě rozhodnutí zastupitelstva, pokud do 30 dnů od zveřejnění tohoto rozhodnutí není podán návrh na konání místního referenda v této věci.3a) Je-li podán takový návrh, lze zřídit nebo zrušit.

(1) Zřídit nebo zrušit městskou část nebo změnit hranice městských částí na území hlavního města Prahy lze na základě rozhodnutí zastupitelstva, pokud do 30 dnů od zveřejnění tohoto rozhodnutí není podán návrh na konání místního referenda v této věci. 3a) Je-li podán takový návrh, lze zřídit nebo zrušit. Praha 2 Královice Nedvězí Satalice Koloděje Křeslice Benice Nebušice Dolní Chabry Praha 17 Dolní Počernice Lochkov Březiněves Lysolaje Štěrboholy Petrovice Velká Chuchle Dolní Měcholupy Přední Kopanina VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY ve vztahu ke změně Z 3061 vlny 10 ÚP SÚ HL. M. PRAHY Legenda: Hranice městských částí. Hranice městských částí praha. Městské části Prahy. Praha má složité členění svých částí, které se v průběhu let různě měnilo a vyvíjelo. Od roku 2002 se používá dělení na 22 správních obvodů a 57 městských částí dané zákonem o hlavním městě Praze, č. 131/2000 Sb. Novinky z městských částí Praha.

Městské části Prahy - Mapa Prah

Praha a městské části Území Prahy tvoří jednotný správní a samosprávný celek - hlavní město Prahu. Vnitřně se dělí v současné době na 22 městských správních obvodů a na 57 městských částí. Městské části jsou spravovány zastupitelstvy městských částí v čele s radami a starosty Tato ÚTJ zanikla de facto k 20.12.2002 (tj. její platnost byla ukončena k 19.12.2002), kdy byla hranice mezi k.ú. Pitkovice a Křeslice upravena tak, aby byla shodná se stanovenou hranicí mezi městskými částmi Praha 22 (do 31.12.2001 Praha-Uhříněves) a Praha-Křeslice Ke změnám ve vedení hranic dochází zpravidla před volbami do zastupitelstev městských částí (např. 1990, 1994). Čerpáno z: Lexikon hlavního města Prahy 1997. ČSÚ 1997. 161 s. Prostorové jednotky v ČR . Některé publikace ČS Z hlediska samosprávného se hlavní město Praha člení na 57 městských částí, jejichž postavení a působnost je stanovena Zákonem o hlavním městě Praze a Statutem schvalovaným zastupitelstvem hl. m. Prahy. Městské části jsou spravovány zastupitelstvy městských částí, jejich radami a úřady městských částí

Mapa městských částí - praha

(2) Území městských částí vymezí za podmínek stanovených v odstavcích 3 až 9 Statut. (3) Změny hranic mezi městskými částmi se uskutečňují na základě dohody zúčastněných městských částí po projednání s příslušným katastrálním úřadem a se souhlasem zastupitelstva hlavního města Prahy Hranice obcí a městských částí Mapy.cz › Web Mapy.cz. Svatobor Strakoš 18.12. 2019 v 20:26 Máte v mapách někde hranice obcí a městských částí Prahy? Máte v mapách někde hranice obcí a městských částí Prahy? Zobrazit: všechny. všechny. relevantní. Jakub Faifer. 25. dubna proběhla na rozhraní dvou městských částí, Prahy 9 a Prahy 3 na Jarově, velká sláva. Symbolicky se tu pokládal základní kámen k ojedinělému bytovému projektu nazvanému Zelené město. Jeho mimořádnost spočívá nejen v jeho rozsáhlosti - rozkládá se na ploše 15 hektarů na obou svazích mělkého údolí pod vrchem zvaným Třešňovka, kde byla. PPR leží na území městských částí: celá Praha 1, část Prahy 2, menší části Prahy 4, Prahy 5, Prahy 6, Prahy 7 a Prahy 8: PPR zahrnuje katastrální území: Staré Město, Josefov, Malá Strana, Hradčany, Nové Město, Vyšehrad; částečně Vinohrady, Holešovice, Podolí, Nusle a Smíchov: Severní hranice PPR (zeměpisné. Od roku 2002 má Praha 57 samosprávných celků - městských částí (tuto jednotku zavedl zákon č. 418/1990 Sb. o hlavním městě Praze, nový zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, přejmenoval místní a obvodní úřady na úřady městské části); 22 z nich je zároveň správním obvodem s rozřířenou působností

Městská část Praha 20 je jednou z 57 městských částí hlavního města Prahy podle zákona o hl. m. Praze č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Současně je na základě Statutu hl. m. Prahy (vyhl. č. 55/200 Sb., ve znění pozdějších předpisů) správním obvodem hl. m. Prahy se shodným pořadovým číslem (Správní obvod Praha 20) Kontakty krizoví pracovníci městských částí Praha 1 - 22 Kontakty Hygienická stanice hlavního města Prahy COVID-19 Mapa a rezervace odběrových mís hranice bioregionů 3BM!!!!! celoměstský systém zelen ě Současný stav využití území les parky a hřbitovy zeleň krajinná zahrádkářské osady, sady, zahrady zeleň městská vodní plochy a toky vinice zahradnictví hranice městských částí hranice Prahy hranice katastrálních území polohopis Prvky mapového díl

Video: Městské části (Portál hlavního města Prahy

Městské části v Praze - Praha

 1. Městský obvod, zahrnující centrální část města Prahy, poprvé existoval v letech 1949-60 jako jeden z 16 městských obvodů, podruhé byl v mírně odlišném vymezení ustaven zákonem o územním členění státu s účinností od 1. července 1960 jako jeden z 10 městských obvodů
 2. Správní obvod Praha 16 je tvořen územím městských částí Praha 16, Praha - Lipence, Praha - Lochkov, Praha - Velká Chuchle a Praha - Zbraslav. Městskou část Praha 16 tvoří katastrální území Radotín. Městská část Praha 16 se rozkládá na levém břehu řeky Berounky nedaleko soutoku s Vltavou na jihozápadním okraji Prahy
 3. Největší nástěnná mapa Prahy na českém trhu zobrazuje celé území hlavního města včetně všech okrajových částí. V dobře čitelném a přehledném mapovém podkladu jsou výrazně vyznačeny: hranice městských obvodů a městských částí; pošty, zdravotnická zařízení, muzea, hotely, trasy metra atd

Trojmezí, kde se protýkají hranice městských částí Praha 4, 10 a 11. Tomu odpovídá i dopravní napojení na tyto městské části Prahy. Nedaleko mateřské školy je konečná stanice tramvaje č.11 umožňující rychlé dopravní spojení s Michlí a Nuslemi. Autobusová spojení městských linek č.118, 121, 135, 136,170. Největší výhodou tohoto atlasu je jeho velký formát 23 x 32 cm, který umožňuje vměstnat celé území Prahy na pouhých 26 dvoustran ve velmi podrobném měřítku 1 : 15 000. V mapách jsou přehledně zpracovány všechny ulice, zástavba, včetně čísel orientačních, hranice městských částí a čtvrtí a také detailní. Mapová aplikace GisOnline umožní nad nejaktuálnější ortofotomapou zjistit vlastníky pozemků v obci, změřit plochy či vzdálenosti, vytvořit pasporty majetku, ukáže mapu katastru nemovitostí a umístění technických sítí Praha se stala jedinou obcí, dělila se zprvu na 56 městských částí, rozšířených později na 57. Z městské části Praha 4 s obvodním úřadem se částečně vyčlenila okrajová území na jihu, představující další městské části, ale s vlastními místními úřady. (převzato z knihy Praha 4, Informatorium 2001

Digitální technická mapa Prahy - IPR Prah

legenda hranice mĚstskÝch ČÁstÍ hranice katastr. ÚzemÍ vÝznamnÉ dopravnÍ uzly zdroje cyklistickÉ dopravy: cÍle cyklistickÉ dopravy: plochy s vĚtŠÍ produkcÍ pohyb Pod západní částí Vinohrad vede trojice Vinohradských železničních tunelů, které spojují hlavní pražské nádraží s vršovickým a smíchovským nádražím. na druhé ze jmenovaných tratí v jižním cípu Vinohrad u hranice s Nuslemi bylo v letech 1888 až 1944 v provozu nevelké nádraží Praha-Královské Vinohrady

a co hranice Prahy? Hranice městských částí jsou pokřivené předchozími reformami. Vinohrady - Praha 2 nebo Vinohrady -Praha 3 anebo Vinohrady - Praha 10? To by se asi mělo změnit, jako spousta jiných záležitostí. A co samostatnost městských částí? Karlín touží po přechodu k Praze 7, kde byl dříve, ale nejraději by byl. Eliášova 8, 160 00 Praha 6, mobil: +420 604 205 592,E-mail: l.bures@email.cz mobil: + 420 776 877 587 M HRANICE MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ ÚZEMÍ MIMO MĚSTSKOU ČÁST SUCHDOL ORNÁ PŮDA LESNÍ POROST LEGENDA : STABILIZOVANÉ. Oficiální portál Městské části Praha 3, kde najdete veškeré informace z úřadu, samosprávy a aktuálního dění na Trojce - hranice hl. m. Prahy, hranice městských obvodů, hranice správních obvodů, hranice městských částí, hranice katastrálních území • Mapa technického využitíúzemí(MTVU) • Technickámapa -budovy, napojenína systém Základníúzemní identifikace hl. m. Prahy (ZUZI/Registr Budov/UIR‐ADR)

Z jednotlivých městských částí bylo na konci března nejvíce bytů k dlouhodobému pronájmu v Praze 5 (2336). Následovaly Praha 4 s 2146 byty, Praha 2, kde jich bylo 2084. Nejméně jich bylo v Praze 7, celkem 648. Následovaly Praha 6 (1096 bytů) a Praha 9 (1195 bytů). Nejlevnější nájmy jsou v průměru v Praze hranice mĚstskÝch ČÁstÍ hranice katastr. ÚzemÍ stÁvajÍcÍ a vÝhledovÉ plochy pŘevaŽujÍcÍ sÍdliŠtnÍ bytovÉ zÁstavby s vyŠŠÍ hustotou obyvatel stÁvajÍcÍ a vÝhledovÉ plochy pŘevaŽujÍcÍ individuÁlnÍ zÁstavby rd vÝznamnÉ dopravnÍ uzly zdroje a cÍle cyklistickÉ dopravy: vÝznamnÉ plochy soustŘedĚnÍ pracovnÍc Tabulka bezplatných produktů z celého území Prahy (na webu ke stažení) položka Produkt poznámka číslo správní členění B.1 hranice Prahy B.1.1 hranice městských obvodů B.1.2 hranice správních obvodů B.1.3 hranice městských částí JPG,SHP B.1.4 digitální klad mapových listů B.2 1:50 000 B.2.1 1:10 000 B.2.2 1:5 000 B.

č. 55/2000 Sb. hlavního města Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy (dále jen Statut). Území hl. m. Prahy se v současné době skládá celkem z 57 městských částí. Těchto 57 městských částí se dále člení na městské části Praha 1 až Praha 22, které plní vybran Obvod je územní jednotka členění hlavního města Prahy podle zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu.Praha se v současné době může dělit na deset městských obvodů, nebo 22 správních obvodů.. Historie právní úpravy. V původním znění zákon v § 2 stanovil, že Území hlavního města Prahy tvoří (v rámci státu) samostatnou územní jednotku a dělí. Strana 1 z 2 - Mapa nálezů podle městských částí (Praha, Brno, Ostrava atd.) - vloženo do GeoGet: Nějak to tady zapadlo a nikde nic nového... Na webu GG je už hodně dlouho hlasování a zatím nikde nic Opravdu by se nedalo udělat něco pro možnost doplnění mapek velkých měst s možností vybarvování nálezů podle městkých částí Městské části. Statutární město Brno je rozděleno do 29 městských částí. Bližší informace včetně kontaktních získáte kliknutím na aktivní mapu nebo název městské části v levém menu Cílem společného postupu magistrátu a radnic Prahy 10, 11, 15 a 4 je podle memoranda to, aby byla lokalita v budoucnu využívána v maximální možné míře ve prospěch obyvatel městských částí i jiných částí Prahy. V co největší míře pak má být zachována zeleň, což prosazuje zejména Praha 10

V Praze a v územně členěných statutárních městech s malými radnicemi nesmí vytyčení volebních obvodů porušovat hranice městských částí. Ty musí být vždy zahrnuty celé do jednoho volebního obvodu. Volební obvody se ale mohou vytvářet i pro zastupitelstva v rámci jednotlivých městských částí Jde o změnu hranic městských částí, na které se stručně řečeno musí dohodnou obě městské části a která podléhá schválení hlavního města. Znamená to, že změna hranic musí být projednána zastupitelstvy městský částí a poté zastupitelstvem města, odpověděl tiskový mluvčí magistrátu Vít Hofman Okrsky a okrskáři na Městské části Praha-Libuš. Okrsek č. 7 Okrsková služebna: Zahrádecká 376, Praha 4 - Libuš, tel.: 244 471 687 (v době nepřítomnosti volejte na Operační středisko Městské policie Prahy 12 tel.: 222 025 708 - 709. Úřední hodiny: středa 16:00 - 18:00 hod. Hranice okrsku: Dobronická, Libušská, Meteorologická, Novodvorská Praha - Pražská radnice plánuje zrušení některých městských částí. Magistrát tak chce zjednodušit a zefektivnit veřejnou správu města Akce hlavního města Prahy a městských částí ke Dni Země. Na přelomu měsíců dubna a května se v 19 pražských městských částech uskuteční další ročník informačně-osvětové kampaně pro veřejnost. Akce proběhne ve dnech 19. dubna - 15. května 2010 v rámci oslav Dne Země, který připadá každoročně na 22. dubna

Datové sady Geoportál hl

 1. V mapách jsou přehledně zpracovány všechny ulice, zástavba, včetně čísel orientačních, hranice městských částí a čtvrtí a také detailní turistický a tematický obsah zahrnující kulturní a historické body zájmu, úřady, městskou dopravu a mnoho dalšího.Centrum města má vyhrazenu zvláštní dvoustranu v.
 2. Webové stránky Úřadu městské části Praha 2. Váš kontakt s úřadem na jednom místě. Informační portál městské části Prahy 2. Informační mapový portál webGIS Praha 2. Městská část Praha 2 zahrnuje ve svých hranicích část Nového Města, Vinohrad, Nuslí a Vyšehrad
 3. Současně se radní Prahy 2 obracejí na okolní městské části s apelem na přijetí opatření ohledně úklidu v hraničních ulicích. Stanoviště tříděného odpadu v těchto lokalitách využívají i obyvatelé sousedních městských částí Praha 3, Praha 4 a Praha 10, a ta jsou tak přetěžována. Přestož
 4. Zastupitelstvem HMP. Prahy, jíž dalšími orgány jsou ada HMRP, primátor HMP, Magistrát HMP a další zvláštní orgány. Pro výkon státní správy je Praha od roku 2001 členěna na 22 správních obvodů, z hlediska samosprávného ji tvoří 57 autonomních městských částí s vlastními volenými orgány
 5. Na Firmy.cz najdete 42 firem v kategorii Magistráty, úřady městských obvodů a částí v Hranicích. Vybrat si můžete z firem v okolí, třeba Úřad městského obvodu Plzeň 6-Litice, Úřad městského obvodu Plzeň 2-Slovany, Úřad městského obvodu Plzeň 8-Černice,.
 6. Praha - Více než 2200 lidí žádá, aby radnice zachránila hostinec U Brabců na Starém Proseku. 29.11.2016 Praha vytipuje místa pro nové sídlo záchranné služb
 7. ulosti na svém území stojany na kola rozmístily, v řadě dalších je hustota stojanů poměrně vysoká (zejména městské části na východním okraji Prahy). Celkově je zájem o cyklistické stojany ze strany městských částí překvapivě nízký

Městské obvody v hlavním městě Praze ČS

Pro vyhledávací frázi Praha plan mesta 1 10 000 mcu jsme na našem vyhledávači našli 74 výsledků. Nenašli jste přesně to, co jste hledali? Zkuste frázi Praha plan mesta 1 10 000 mcu trochu pozměnit a opět zadat do vyhledávacího pole. Pevně věříme, že produkt, který hledáte v naší nabídce na srovnávači CoChceš.cz naleznete hranice městských částí Administrativně-správní rozdělení Prahy Nebušice S1 Posílení postavení hlavního města Prahy a jeho částí ve struktuře veřejné správy ČR Veřejná správa prochází významnými transformačními změnami a řada dalšíc

Informace o Praze (Odbor památkové péče) - praha

Téměř celé nádraží leží na severovýchodě Nového Města; zhruba pod přemostěním Severojižní magistrálou probíhá hranice městských částí Praha 1 (kde leží celá odbavovací část nádraží) a Praha 8 (zhlaví a část technického zázemí). Další infromace získáte na tomto odkaz Hlavní město Praha je vymezeno jako obec, jako kraj a současně i jako celek sestávající z jednotlivých městských částí. Od roku 1992 je hl. město Praha rozděleno na 57 městských částí (MČ) a od 1. 7. 2001 na 22 správních obvodů Od 1. dubna se změní spádové oblasti některých pražských základních a mateřských škol. Důvodem překreslení hranic vybraných obvodů je vznik nových ulic související s rozrůstáním hlavního města, změny v názvech či požadavky na úpravy obvodů kvůli demografickému vývoji. Oznámil to tiskový mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman Praha má totiž čtyřúrovňové správní dělení. Sestává současně ze 112 katastrálních území, 57 městských částí, 22 správních obvodů a 10 městských obvodů. Katastrální území je totéž co obec, protože obec je tvořena součtem katastrů. Žádný katastr nemůže být ve dvou či více obcích

Nové správní členění Prahy jen potvrzuje komunistickou likvidaci Vinohrad, Nuslí a dalších městských částí. Statut hlavního města Prahy přidal čtvrtou správní rovinu do městského rozhodování a učinil je tak ještě nesrozumitelnějším pro občana i úřady. Územně je Praha teď dělena dokonce v pěti úrovních (ještě na katastry), jejichž hranice se. Klánovický les se rozkládá na území dvou krajů - Prahy a středočeského kraje. Podívejte se, kudy procházejí hranice obcí a městských částí pražských obvodů nebo do více městských částí, což je z důvodů historického vývoje zcela běžné. Praha je dnes složena z celkem 112 katastrálních území. Členění Prahy do pražských obvodů sahá do roku 1923, kdy se Velká Praha rozdělila na 19 obvodů označených římskými čísly Několik městských částí se na nás obrátilo, abychom zákaz rozšířili i na jejich území. Praze 2 a 10 jsme vyšli vstříc, protože se opravdu po prvotním omezení stalo, že se vozítka přesunula na jejich území a problém se z historického centra přesunul o několik ulic vedle Praha 17 Dolní Počernice Lochkov Březiněves Lysolaje Štěrboholy Petrovice Velká Chuchle Dolní Měcholupy Přední Kopanina NÁVRHY ZMĚN VLNY 09 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL.M.PRAHY Legenda: Hranice městských částí Hranice funkčních ploch Návrhy změn vlny 09 Měřítko 1:100 000 Zpracoval MHMP UZR V Praze dne 27.09.201

Změnit svou přináležitost k Praze 8 a stát se součástí Prahy 7 zatoužil na počátku tohoto roku i Karlín. Hledali jsme možnost, jak odtrhnout Karlín, aniž by bylo třeba dělat legislativní změny, jako reálná možnost se zdálo být překreslit hranice městských částí Prahy 7 a 8 a připojit tak Karlín k sedmičce. Bohužel, vina je v tomto případě na samosprávě, která jim do cesty staví řadu bariér. O to víc mě mrzí, že z městských částí se debaty zúčastnili jen zástupci Prahy 5. Naše pozvání na setkání pod záštitou radního pro územní rozvoj nevyslyšela Praha 1 ani Praha 2 Datová sada obsahuje definiční body adresních míst, definiční body stavebních objektů, definiční body částí obce, definiční čáry a body ulic, polygon obce, hranice katastrálních území, hranice volebních okrsků, hranice základních sídelních jednotek, hranice městských částí a obvodů u územně členěných.

Zákon o hlavním městě Praze - ČÁST PRVNÍ - POSTAVENÍ

Doprava nezná hranice městských částí a nemá končit na hranici obce - je třeba ji řešit v kontextu celého města. K rozvoji dopravy budeme přistupovat na základě dat a doporučení dopravních odborníků tak, aby byla plynulá, rychlá a pohodlná PAmesto - mapa městských částí Prahy (zkratky městských část hranice aktivního státu je 80% černou, šířka 1 px; stín hranice aktivního státu: posun 2 px vpravo a 2 px dolů, 80% černá, transparency 50 %, blur (rozmazání) 6 px. Fotosoutěž Praha 8 ve dne v noci 02.08.2021 MČ Praha 8 vyhlašuje druhý ročník fotosoutěže Praha 8 ve dne v noci. Soutěžte o hodnotné ceny. Posílejte až 10 fotografií za měsíc, a to na e-mail: vystavy@praha8.cz Soutěž trvá do 30.09.2021

Praha - nástěnná mapa 152 x 110 cm Království Ma

MČ Praha 10 složila závěrečný účet za rok 2020 a předložila ho svému zastupitelstvu. Schodek rozpočtu činil 115 milionů korun, přestože původně schváleno bylo 335 milionů korun. Běžné příjmy překročily běžné výdaje o 41 milionů Z jednotlivých městských částí bylo na konci března nejvíce bytů k dlouhodobému pronájmu v Praze 5, kde bylo 2336 bytů. Následovaly Praha 4 s 2146 byty, Praha 2, kde jich bylo 2084. Nejméně jich bylo v Praze 7, celkem 648. Následovaly Praha 6, kde bylo 1096 bytů a Praha 9 1195 bytů. Nájemné v Praz Dále zde mohou být vrstvy s polygony městských částí a obvodů u členěných statutárních měst. U Prahy navíc vrstva městských obvodů Prahy (MOP) a správních obvodů Prahy (SOP). Členěná jsou po jednotlivých obcích. Soubory jsou aktualizované 1x denně. Z webu ČÚZK: Přes ATOM Území hl. m. Prahy je vymezeno zákonem tvoří ho 112 katastrálních území uvedených v příloze zákona č. 131/2000 Sb. člení se na 57 městských částí území městských částí jsou vymezena Statutem hlavního města Prahy ÚZEMNÍ ZMĚNY: 1) změny v rámci stávajícího území hlavního města Prah

Mapa Prahy části | MAPASmogova Mapa Praha | MAPA

Praha jako územní statistická jednotka ČSÚ v hl

Praha. Praktická publikace je určena pro širokou veřejnost. Obsahuje 94 mapových stran v měřítku 1 : 20 000, čtyři strany středu města s piktogramy v měřítku 1 : 10 000, 7 tematických mapek, jako je mapa městských částí, mapa pro motoris. Starosta Prahy 13 David Vodrážka proto, stejně jako třeba zástupci Prahy 18 a dalších městských částí, vymýšlí, jak magistrát přemluvit k úpravě. Společnými silami se podaří najít cestu, jak prosadit změnu vyhlášky v souladu se zájmy všech městských částí Od prázdnin se rozšíří modrý pruh pro označení zón do dalších pražských městských částí. Nově si rezidenti budou muset koupit parkování pro svá auta na Praze 4 a na Praze 5 dojde k rozšíření. Městské části si systém parkovacích zón pochvalují. O něco méně jsou nadšení obyvatelé městských částí, kteří měli dosud parkování zadarmo

ČÚZK - Mapy správního rozdělení - tištěné produkt

Zástupci městských částí byli informováni o připravované aktualizaci zásad územního rozvoje, které jsou nadřazenou plánovací dokumentací. Městská část podala k Metropolitnímu plánu skoro pět stovek připomínek, z nichž 82 lze označit jako zásadní Ceníku dat výstupů z datových souborů Útvaru rozvoje hl. m. Prahy. Ceníku dat výstupů z datových souborů Útvaru rozvoje hl. m. Prahy Produkt poznámka správní členění hranice Prahy hranice městských obvodů hranice správních obvodů hranice městských částí JPG,SHP digitální klad mapových listů 1:50 000 1:10 000. Změna jazyka Úvod. Služby veřejné správ Dolního Sedlce vyslovili v petici pro převedení pod městskou část Praha 6, bylo na jednání zástupců městských částí Prahy-Suchdola a Prahy 6 dohodnuto vymezení nové hranice obou městských částí uvnitř katastru Sedlce, přičemž byl Dolní Sedlec (ZSJ Starý Sedlec A a Sedlec-průmyslový obvod A) převeden pod městskou. Cílem společného postupu magistrátu a radnic Prahy 10, 11, 15 a 4 je podle memoranda to, aby byla lokalita v budoucnu využívána v maximální možné míře ve prospěch obyvatel městských částí i jiných částí Prahy. V co největší míře pak má být zachována zeleň, což prosazuje zejména Praha 10

Městské části Prahy - průvodce Prahou Praha na Dlan

údaje podle odstavce 3 o souvisejících změnách hranic městských částí, do kterých bude rušená městská část nadále včleněna. § 17 Při změnách správních obvodů v hlavním městě Praze, území městských obvodů v hlavním městě Praze a území městských částí v hlavním městě Praze postupuje hlavní město. Oboustranně laminovaný nástěnný plán celého území Prahy o rozměrech 150x107cm.. zobrazuje celé území Prahy včetně všech okrajových částí v dobře čitelném a přehledném mapovém podkladu jsou výrazně vyznačeny hranice městských obvodů a městských částí, pošty, zdravotnická zařízení, muzea, hotely, trasy metra atd. doplněno rejstříkem ulic v samostatné.

Zákon o hlavním městě Praze - HLAVA III - ÚZEMÍ HLAVNÍHO

Svaz městských částí hlavního města Prahy způsobil vážný problém. co Zastupitelstvo hl. m. Prahy na zasedání dne 5. listopadu 2015 odhlasovalo zvýšení minimální hranice finančních vztahů z 2500 Kč na 2900 Kč. že podle vyjádření názorů starostů městských částí tím bude jednorázově vyrovnán. Při změnách správních obvodů v hlavním městě Praze, území městských obvodů v hlavním městě Praze a území městských částí v hlavním městě Praze postupuje hlavní město Praha obdobně podle § 16. § 18 Úplaty za poskytnutí údajů z registru územní identifikac

Praha 9 – Wikipedie

[perex] Pokud záměr investora není v souladu s Územním plánem SÚ hl. m. Prahy, je možné požádat o změnu územního plánu. Touto formou probíhají např. změny funkčního využití území, většina změn hranic ploch funkčního využití území, změny vyhlášky, změny veřejně prospěšných staveb a též změny míry využití území Byty v Praze prudce zdražují. Podívejte se na nové porovnání podle městských částí. 12. 12. 2017 12:12. Oproti loňskému roku stouply ceny pražských bytů v průměru o 15 procent. Nejlevnější jsou v Praze 9. Praha - Průměrná nabídková cena nových bytů v Praze na konci října meziročně vzrostla o 15 procent na 93 100. 149 41 Praha 415 tel: 267 902 111. O-linka 800 104 300 obcanskalinka@praha11.cz. Úřední hodiny. Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku. Aktuální úřední hodiny Pro Vaši informaci, Městská část Praha 5 je toliko jednou z pěti městských částí (Praha 1 až Praha 20), která na svém profilu zveřejňuje veškeré dokumenty k veřejným zakázkám malého rozsahu, přičemž pět městských částí zveřejňuje pouze smlouvy, pět městských částí zveřejňuje jen zadávací dokumentaci a. Pirátská strana: Zvýšíme plynulost dopravy podporou kapacitních a nejméně prostorově náročnýchdruhů dopravy, zejména metra, vlaků a tramvají. Chceme MHD dostupnější,pohodlnější a jednoduše použitelnou nejen pro Pražany, ale i pro návštěvníky Prahy.V oblasti automobilové dopravy zlepšíme veřejnou kontrolu investic a opravinfrastruktury